punts de voluntariat

El sub-director general de Cooperació Social i Voluntariat, Marc Viñas, ha donat la benvinguda a les persones representats dels 29 punts de voluntariat que han participat en la 13a trobada.

Tot seguit, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ha posat en comú l’estratègia de coordinació a les xarxes socials amb l’objectiu principal de dinamitzar la comunicació digital entre els punts. Aquesta estratègia respon a les inquietuds detectades en les formacions que el passat mes de desembre el Departament va oferir als tècnics dels punts de voluntariat per a la millora de les seves competències en la comunicació digital.

També des de la DGACC s’ha explicat l’estat de la justificació del Contracte Programa pel que fa a les fitxes de voluntariat i els escenaris per aquest any, i per a la projecció de la fitxa i la seva evolució.

En l’espai de debat i treball compartit, el punts de voluntariat han exposat la seva situació i activitat actual i han reflexionat sobre l’encàrrec que han rebut per part del seu ens local en aquesta situació de pandèmia, i la seva missió i funció com a punt de voluntariat.  

El grup de treball entre punts de voluntariat dels ens locals i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) neix el 2014 arran de la demanda repetida de molts ens locals de disposar d’un espai compartit de coneixement i de treball en temes de voluntariat.