Comissió Interdepartamental del pla nacional

Avui, s’ha constituït la Comissió Interdepartamental de coordinació de l’acció transversal de les polítiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat.

Aquesta comissió interdepartamental és l’òrgan col·legiat, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que té reservat un paper cabdal en l’èxit del PNAV Horitzó 2021 des del punt de vista de la coordinació interdepartamental de les polítiques públiques vinculades a l’associacionisme.

Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021

El passat mes de maig, el Govern va aprovar el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021. L’aprovació d’aquest Pla representa una fita important en el marc de les polítiques públiques de Catalunya per a l’impuls i la consolidació d’un teixit associatiu i per al foment del voluntariat. Actualment, hi ha a Catalunya més d’1,5 milions de persones vinculades al teixit associatiu i més de 500.000 persones voluntàries.

El procés d’elaboració del PNAV ha estat dut a terme amb el lideratge de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària per mitjà d’un procés de participació transparent en el marc de les sessions territorials i plenària del 3r Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat i ha comptat amb la participació activa del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.