Més de 120 entitats han participat ja en les sessions de transparència a la seva pàgina web que els han permès analitzar la seva plana web i detectar-ne els espais de millora.

·        

La sessió s’adreça a persones d’entitats del tercer sector amb responsabilitat de govern o gestió i a tècnics de comunicació i/o persones responsables de la comunicació de les entitats sense ànim de lucre independentment de les seves característiques en quant a àmbit d’actuació o territorial, forma jurídica, nombre de socis i voluntaris, i recursos econòmics o humans.

La formació sorgeix amb la voluntat de respondre als reptes plantejats al PNAV 2014-2015, així com al compromís del govern per a l’Impuls de la transparència entre les entitats del tercer sector i està impartida pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB, i les inscripcions estan coordinades per la Taula del Tercer Sector.