Pla nacional associacionisme i voluntariat

Els resultats del pla d’acció 2020 es van presentar davant de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat, el passat 3 de març, i, posteriorment, el 10 de març, davant del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, que són els dos òrgans encarregats del seguiment del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.

Balanç del pla d’acció 2020

Durant el 2020, es van dur a terme 137 mesures de foment de l’associacionisme i el voluntariat amb un total de 81 M€ dels 65,4 M€ inicialment previstos que representa un increment del 23% per a l’impuls i la consolidació del teixit associatiu i per al foment del voluntariat.

Les mesures de foment de l’associacionisme i el voluntariat han tingut la participació de nou Departaments de la Generalitat de Catalunya gràcies a la Comissió Interdepartamental.

Les accions s’han dut a terme dins dels 5 grans àmbits del PNAV:

  • A1 Promoció i sensibilització
  • A2 Reconeixement
  • A3 Formació i coneixement,
  • A4 Suport a entitats
  • A5 Treball en xarxa.

Cal destacar que en l’àmbit 4 de suport a les entitats s’han destinat 78,8 M€ en ajuts i subvencions destinats a les entitats privades sense ànim de lucre que actuen en diversos sectors. Aquests 78,8 M€ representen un 93,85% de la dotació executada.

Pla nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat

El PNAV és l’instrument de planificació estratègica del Govern per a l’impuls i consolidació del teixit associatiu i per al foment del voluntariat. Actualment, el Pla nacional en vigor és el PNAV Horitzó 2021 i respon a la necessitat de disposar d’una eina que defineixi les principals línies d’actuació i els objectius generals que marcaran l’actuació en matèria d’associacionisme i voluntariat de la Generalitat de Catalunya, a curt, mitjà i llarg termini.