Primi Voluntariat 2022

AFAMMCA creu en el voluntariat com a aposta per l’enriquiment intern i el creixement comunitari. El seu pla de voluntariat promou la participació de les persones voluntàries en les diferents activitats i serveis de l’associació, potenciant així l’obertura de l’associació a la comunitat i la normalització del trastorn, així com la sensibilització i l’enriquiment mutu gràcies al fet de treballar plegats.

AFAMMCA Salut Mental

“Voluntàriament” a busca la millora i l’enfortiment associatiu, tenint en compte els diferents actors socials, per tal que tothom tingui l’oportunitat de participar en la construcció d’una organització més democràtica i vinculada al territori. Es promou el voluntariat entre les persones amb trastorn mental, al seu entorn, implicant-les en diferents recursos i entitats del territori. 

AFAMMCA és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1985 a iniciativa dels familiars de persones afectades per un trastorn mental i que volien millorar la seva situació familiar. 

Actualment, s’adreça a les persones que tenen un familiar o un amic amb problemes de salut mental. A les persones que es preocupen pels malalts mentals, per les seves famílies i per la seva qualitat de vida. I a totes aquelles persones diagnosticades d’algun trastorn mental i que volen millorar la seva qualitat de vida.