una mà en forma de donar, per treballar la inclusió de les malalties mentals derivades del maltractament i les addiccions
Imatge cedida per Grup ATRA

“Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions i la salut mental, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció pública”.

“Treballar per ser una organització referent en el camp de les addiccions i de la salut mental i lluitar per la qualitat de vida dels usuaris i familiars”.

ATRA és una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, amb problemàtiques derivades de les addiccions, la salut mental o el sensellarisme, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social. De la mà d’un equip multidisciplinari de professionals expert i consolidat, i amb vocació de funció pública, seguim un model comunitari i d’atenció integral centrada en la persona.

Compten amb més de trenta anys d’experiència en la gestió de serveis i programes destinats al tractament de les addiccions, creixent i evolucionant per adaptar-nos a les noves necessitats. El seu compromís és amb les persones i amb la societat, vetllant per la rehabilitació i la integració social de les persones més vulnerables.

La seva visió és desenvolupar projectes innovadors, compromesos socialment, ser una organització eficient i flexible, transparent i amb professionals altament capacitats. Treballar per buscar la millora contínua dels serveis que ofereixen però sobretot de la millora de la qualitat de vida dels usuaris i usuàries i de llurs famílies. Ser una organització referent en el camp de les addiccions i de la salut mental.

Quan va néixer l’entitat? Per què es va crear?  

L’entitat va néixer l’any 1986. ATRA va ser una de les primeres ONG d’Espanya dedicada a atendre persones amb problemes d’addiccions.

Som una entitat sense ànim de lucre que oferim atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social.

En quins àmbits i territoris actua?

ATRA actua en els àmbits de les Addiccions, la Salut Mental i el Sensellarisme. També acompanyem dones que es troben en situació de violències masclistes i disposem d’una àrea de prevenció, especialment adreçada a joves i a les seves famílies. Tenim serveis i programes distribuïts arreu del territori Català.

Sempre ha tingut persones voluntàries? 

Des de la seva creació, ATRA ha comptat amb la col·laboració de persones que, de forma totalment altruista i voluntària, ens han dedicat temps i esforços i la pròpia experiència de vida en algun dels àmbits de la nostra intervenció, convertint-se en agents de canvi i de suport.

ATRA va ser fundada als anys 80 per persones voluntàries (principalment professionals i familiars) que donat el buit de resposta social i institucional cap a les persones amb conducta addictiva i l’alt risc de marginació i exclusió social que patien, varen posar els seus esforços en crear l’entitat per tal d’oferir suport professional i acompanyament a aquestes persones.

 Quin paper tenen a l’entitat els voluntaris? Què aporten?

Els voluntaris i les voluntàries són una peça fonamental per a la nostra entitat i un valor afegit als nostres programes i serveis. El seu paper és complementari al treball professional, i en cap cas el substitueix, però aporta una altra visió de la tasca duta a terme per l’entitat. Professionals i voluntariat comparteixen el projecte de l’entitat i la seva missió i valors. La diferència és causada pel tipus de vinculació (no és una relació laboral) i pel tipus de tasca que desenvolupen (tasques de suport, acompanyament i sensibilització social).

El voluntariat és el complement indispensable a les nostres activitats i aporta:

  • Un plus de qualitat, donat que porta associats elements de compromís, dedicació i motivació.
  • Un reconeixement a l’entitat.
  • Desenvolupa un paper d’”informació i sensibilització” social. El treball amb voluntariat té un efecte multiplicador, ja que aquest transmet la seva experiència al seu entorn social de proximitat (amistats, família, persones conegudes, etc.), al seu entorn laboral i professional, al seu entorn formatiu, etc.
  • Compromís de la ciutadania vers les persones amb problemàtiques socials que necessiten especial atenció. Aporta valor solidari a l’entitat.
  • Impacte social de la nostra tasca i dels nostres esdeveniments. Si comptem amb la participació de persones voluntàries té un efecte multiplicador, ja que arrenca l’engranatge d’un dels millors canals de difusió, el boca-orella.
  • Noves idees. Les persones voluntàries són persones que provenen d’altres disciplines, d’altres universos professionals i amb experiències vitals diverses. L’entrada de persones voluntàries sempre aporta “aire fresc” a l’entitat.

Com ha evolucionat l’entitat en la seva acció voluntària?  

ATRA va comptar amb persones voluntàries des de la seva creació, però sense tenir un Pla de Voluntariat, ni contextualitzar les tasques de la persona voluntària; en definitiva sense institucionalitzar el voluntariat. L’Entitat ha crescut i evolucionat creant un Pla de Voluntariat que té els següents objectius:

  • Regular les tasques del voluntariat d’acord amb la normativa vigent.
  • Donar més valor a les tasques de voluntariat.
  • Impulsar noves formes de voluntariat dins l’entitat que afavoreixin la nostra missió.

Actualment, a ATRA tenim la immensa sort de comptar amb la col·laboració d’unes 35 persones voluntàries que, de forma totalment altruista, es comprometen a dedicar part del seu temps a oferir atenció i acompanyament a les persones que atenem. Persones solidàries i compromeses amb el seu entorn; persones que gaudeixen oferint el seu temps a la comunitat; persones generoses i sensibles; persones que contribueixen a crear una societat més justa i solidària.

Entenem la formació com una eina indispensable per fomentar el creixement i el desenvolupament de les persones. Per aquesta raó, els voluntaris i les voluntàries reben formació en drogodependències i salut mental abans de col·laborar en programes i serveis d’aquests camps, actuen coordinadament amb l’entitat i són tutoritzats per professionals.

Són molts els valors que aporten aquestes persones, sensibles a les mancances i les necessitats de la societat, tot complementant el treball dels nostres equips. Des d’ATRA volem agrair el seu suport i la seva implicació, el seu compromís i la seva generositat, perquè són una part essencial de la nostra entitat!

Què va suposar per a l’entitat guanyar el Premi Voluntariat en el seu moment?  

Per a nosaltres guanyar el Premi ha estat un reconeixement tant a la tasca acomplida per l’entitat com pel mateix programa ACTUA. I molt especialment a totes aquelles persones voluntàries que de manera altruista entreguen el seu temps a altres persones perquè esdevinguin més autònomes i puguin assolir el seu projecte de vida.

L’ACTUA és un programa comunitari, integrador i d’atenció centrada en la persona. Ofereix suport a la vida autònoma a persones amb problemàtica derivada del trastorn mental, i que presenten dificultats per realitzar les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a l’entorn comunitari. És un programa innovador, que incorpora la participació d’un voluntariat inclusiu, format per persones amb i sense diagnòstic de trastorn mental.

La participació en aquest projecte de persones voluntàries amb experiència en primera persona i col·laborant des del grup d’iguals, ha permès desmuntar estereotips tipificats entorn a la salut mental, i contribuir a crear una societat més lliure d’estigmes.

Aquest premi visibilitza el Voluntariat i a les entitats.

Si voleu saber més sobre aquesta entitat: Grup Atra

El 13 de setembre de 2019, el programa “Actua” va rebre el distintiu “Actius de l’Acord”, que proporciona visibilitat i difusió de les bones pràctiques impulsades per les entitats socials, així com reconeix l’esforç d’aquelles organitzacions o projectes que estan treballant més activament per promoure el compromís social ciutadà.

Durant l’any 2020, el programa “Actua” ha obtingut el 2n premi a la 27a edició del Premi Voluntariat. A més, el programa “Actua Dona” ha estat guardonat amb el Premi Bizcabar i s’ha convertit en un dels projectes guanyadors de la tercera edició de la convocatòria d’Impuls Social pel Territori organitzada per la Fundació Pinnae. Tres reconeixements al programa en la seva tasca per la promoció de la salut mental, el foment de la inclusió social i el compromís amb les persones més vulnerables.

Per a més informació les xarxes socials són:

https://www.instagram.com/actua.atra/

https://www.facebook.com/GrupATRA/

https://twitter.com/GrupAtra?s=20