Un pastís amb una espelma de 18. La foto és d'una festa amb gent i de celebració.
Imatge cedida per Punt de Referència


Punt de Referència és una associació sense ànim de lucre que treballa per donar resposta a l’increment del nombre de població que viu part de la seva infància o adolescència en centres de menors a causa de les dificultats que han patit en l’entorn familiar, també acompanyen a joves en situació vulnerable o persones refugiades. Cada any aproximadament uns 900 joves deixen d’estar tutelats. El jovent tutelat també necessita figures de confiança per emprendre el seu camí cap a l’emancipació, per aquest jovent, fer els 18 anys suposa deixar els suports que comptaven de les administracions públiques i afrontar l’emancipació moltes vegades sense poder comptar amb la família, amb una xarxa social debilitada i amb poc coneixement de l’entorn.

A Punt de Referència els acompanyen perquè s’incorporin a la vida adulta amb més oportunitats, per això tenen diferents programes com:

  • PRIMERES ACOLLIDES: La porta d’entrada a Punt de Referència
  • ACULL: Acolliment temporal per a joves immigrants majors de 18 anys
  • ATENEA: Recursos per a millorar el procés formatiu
  • LLARS EL PAS: Habitatge per jovent a tocar d’assolir la plena emancipació
  • PISOS ASSISTITS: Convivència entre joves en pisos assistits per a professionals
  • TRAJECTE: Intervenció professional continuada per atendre demandes més enllà dels projectes
  • REFERENTS: Figures de confiança, voluntaris que aportin suport: emocional, lúdic, educatiu
  • SOM LLAVOR: Joves pels Drets, reconeixement subjectiu dels drets, participació social i impacte comunitari

Quan va néixer l’entitat? Per què es va crear?  

L’any 1997. Per donar suport als joves en situació de risc d’inclusió, tutelats i extutelats, en la seva emancipació.

En quins àmbits i territoris actua?

Principalment, a l’Àrea metropolitana de Barcelona, però també teixim vincles en l’àmbit europeu replicant el nostre model de mentoria per entitats d’altres països.

Sempre ha tingut persones voluntàries? 

Sí, la nostra entitat es fonamenta en el voluntariat per acompanyar el jovent tutelat i extutelat.

 Quin paper tenen a l’entitat els voluntaris? Què aporten?

Els i les joves que acompanyem s’afronten al repte de deixar el sistema de protecció de menors i emancipar-se pel seu compte, però la dificultat més gran és aconseguir-ho sense tenir la família a prop, ni una xarxa de suport al territori.

Els i les voluntàries de Punt de Referència són fonamentals per la nostra entitat, ja que esdevenen persones adultes de referència per al jovent que acompanyem.

Com ha evolucionat l’entitat en la seva acció voluntària?  

Els bons resultats de la mentoria social en el Projecte Referents ens ha permès ampliar el número de joves (i voluntariat) que hi participa cada any. En aquests anys hem obert més projectes de mentoria (que també compten amb aquest vincle entre persona voluntària i persona jove) que ens han permès acompanyar al jovent fent atenció especial a altres àmbits com el procés formatiu (en el cas del Projecte Atenea).

Què va suposar per a l’entitat guanyar el Premi Voluntariat en el seu moment?  

Va suposar un reconeixement a la tasca de les persones voluntàries que han decidit fer costat als i les joves i a l’acompanyament i formació que Punt de Referència oferim a les parelles de mentoria per sostenir les seves relacions i assegurar que siguin positives i significatives. Va significar un premi a la qualitat del projecte i també va suposar una empenta per animar a altres persones a fer el pas de ser mentores.

Aquest premi visibilitza el Voluntariat i a les entitats.

Si voleu saber més sobre aquesta entitat: https://puntdereferencia.org/ o fer voluntariat: https://puntdereferencia.org/voluntariat/

Les seves xarxes socials:

https://www.instagram.com/puntdereferencia/

https://www.facebook.com/PuntdeReferencia/

https://twitter.com/PuntReferencia/