Monografies de la llei del voluntariat

El Departament ha publicat la monografia Com garantim els drets i deures de les persones destinatàries de l’acció voluntària? que dona continuïtat a les sis monografies publicades per acostar la Llei del Voluntariat a les entitats.

La nova monografia aborda el paper de les persones destinatàries de l’acció voluntària i és un treball de l’equip tècnic de Càritas Diocesana de Barcelona  i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC).

Monografies sobre la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme

Amb la voluntat que les entitats poguessin encarar de manera efectiva els diferents aspectes obligatoris de la Llei del voluntariat la DGACC va impulsar l’elaboració d’unes monografies que expliquen pedagògicament els drets i deures de la Llei.

Les monografies -que s’adrecen sobretot a entitats mitjanes i petites- a banda del compliment normatiu, aborden aspectes de millora, creixement i oportunitat i han estat elaborades per entitats del sector amb la participació de tècnics de la DGACC, i adaptades per l’Associació Lectura Fàcil.

Quines entitats poden tenir voluntariat? La Fundació Catalana de l’Esplai ha elaborat aquesta monografia i permet a les entitats rellegir la seva pròpia opció del voluntariat. També, explica què és el Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya, els seus requisits i els seus avantatges.

Què cal tenir en compte per incorporar persones voluntàries a l’entitat? Aquesta monografia se centra en els aspectes relacionats amb la captació i selecció de persones voluntàries i el paper de les entitats en relació a aquests entre altres conceptes. L’entitat que ha elaborat la publicació és Creu Roja.

El pla de voluntariat i el pla de formació del voluntariat. Aquesta monografia, elaborada per la Fundació Pere Tarrés, se centra en el Pla de voluntariat i el Pla de formació. Configuren eines bàsiques de les entitats de voluntariat, i proposa mecanismes per desplegar-los i entendre la seva importància en el projecte de l’entitat.

Els drets i deures de les entitats amb programes de voluntariat. Aquesta monografia tracta els drets i deures de la persona voluntària i de l’entitat i el perquè i el com cal donar-hi resposta més enllà de l’obligació. La Federació Catalana de Voluntariat Social ha elaborat la monografia.

El full de compromís, les assegurances i el rescabalament de les despeses. Aquesta monografia explica les característiques, utilitats i obligatorietat del full de compromís i posa el focus sobre aquells aspectes que vinculen l’entitat amb una responsabilitat jurídica. L’entitat que ha elaborat la monografia és la Fundació Catalana de l’Esplai.

Convivència i relació entre el voluntariat i les persones contractades de l’entitat. L’Associació Casal dels Infants per a l’acció social als Barris ha redactat aquesta monografia que tracta sobre quins aspectes cal vetllar per a la bona relació de col·laboració en els projectes en els quals intervenen les persones voluntàries i el personal contractat de l’entitat.

Consulta les monografies

Podeu consultar les monografies sobre la llei del voluntariat en format electrònic a l’apartat de publicacions de voluntariat.gencat.cat

Si sou una entitat i voleu els exemplars, podeu fer la vostra sol·licitud mitjançant el formulari de contacte.