Aquest servei és un referent en l’assessorament i acompanyament a les entitats sense ànim de lucre, i així ho demostren les dades dels assessoraments realitzats el darrer any.

Gràcies als serveis d’assessorament, les entitats tenen a la seva disposició entitats especialitzades en aspectes jurídics, econòmics, comptables, informàtics i tecnològics.


Així, durant l’any 2016 s’han realitzat 985 assessoraments
, sent els assessoraments jurídics els més sol·licitats amb un 29% del total. L’assessorament de projectes ha estat sol·licitat en un 22,6% dels casos, els serveis d’assessorament econòmic en un 14,7%, i els assessoraments informàtics i web 2.0 en un 12,5% i 11,4% respectivament. Finalment, el servei de formació ha estat sol·licitat en un 9,8% dels casos.

Tipologia d’assessorament Entitats assessorades  Assessoraments realitzats
 Jurídic 211 286
 Econòmic 100 145
 Projectes 139 223
 Formació 51 96
 Informàtic 75 123
 Blocs i web 2.0 67 112

 

Durant l’any 2017 la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària posa en marxa un nou conjunt de serveis que tenen per objectiu assessorar i acompanyar a les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) en la seva gestió diària. Pots sol·licitar aquests nous serveis AQUÍ.