Comissió interdepartamental

Avui, el director general d’Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls i el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Joan-Lluís Espinós, han iniciat la planificació de l’acord en el marc de la primera comissió institucional.

Acord interdepartamental

L’acord de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Educació pretén millorar el reconeixement social i competencial de les persones voluntàries.

A més a més, l’acord té com a finalitat, d’una banda, que l’oferta formativa del PFAVC estigui alineada amb la formació formal i, de l’altra, que la formació i l’experiència adquirida per les persones voluntàries sigui certificada per les entitats mitjançant l’obtenció d’una certificació oficial.

Els equips tècnics de l’Institut Català de Qualificacions Professionals i de la Sub-direcció General de Cooperació Social i Voluntariat han iniciat els treballs per facilitar la formació al llarg de la vida de les persones voluntàries, i donar la possibilitat en el futur del reconeixement i acreditació de les competències professionals que hagin adquirit en les activitats de voluntariat.

25è aniversari del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC)

El PFAVC és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció que impulsa el Govern i compta amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda. La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el PFAVC representa una bona base i un bon recurs per a les entitats per elaborar els plans de formació del voluntariat i de les persones que els coordinen.