Xarxes de voluntariat

Des de l’inici de l’emergència sanitària, el Departament ha publicat un conjunt de recomanacions per a l’organització del voluntariat en suport de les persones vulnerables que tenen com a objectiu garantir la seguretat de les persones voluntàries.

Per garantir els drets i deures de les persones voluntàries cal que les entitats de voluntariat protegeixin el seu voluntariat amb:

Per tal de protegir a totes les persones voluntàries que no estan vinculades formalment a cap entitat de voluntariat i que actuen a través de xarxes, grups o plataformes informals, s’ha impulsat un acord entre la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) la qual posa a disposició el Secretariat Català pel Voluntariat Social, entitat membre, que podrà assumir, responsabilizar-se i signar el certificat de mobilitat, el full de compromís i l’assegurança un cop la xarxa, grup o plataforma informal s’hi hagi adherit.

Per fer-ho, cal contactar amb la FCVS mitjançant el correu electrònic info@voluntaris.cat per activar l’adhesió de les xarxes, grups i plataformes informals. D’aquesta manera es fa un pas decisiu per protegir jurídicament a la multitud de persones que des de l’inici de l’emergència sanitària s’ha mobilitzat per ajudar als seus conciutadans.

Així mateix, es recorda que les persones voluntàries han de disposar dels elements de protecció individual necessaris i que han de seguir les instruccions de les autoritats i coordinar-se amb les poders públics sanitaris, de protecció civil i de serveis socials. A més a més, l’acció voluntària presencial al carrer només està permesa si és absolutament indispensable i sempre que aquesta no pugui ser substituïda, totalment o parcialment,  per mitjans telemàtics.

Nou model de certificat de mobilitat per al voluntariat

Aquest nou certificat per al voluntariat justifica el vincle de les persones voluntàries amb l’entitat, el desplaçament de manera individualitzada i que l’activitat desenvolupada està permesa pel fet de prestar serveis essencials d’assistència a persones especialment vulnerables. El nou certificat de mobilitat per al voluntariat cal portar-lo emplenat i signat per l’entitat juntament amb el certificat autoresponsable de desplaçament que va entrar en vigor el passat 23 de març per justificar una activitat autoritzada.