El dia 2 de març es va reunir el CAVC a la seu del Departament de Benestar Social i Família, en sessió ordinària. Aquesta reunió és la segona des que hi va haver la renovació de vocalies, el passat mes d’octubre.

El passat 2 de març el CAVC es va reunir en la que va ser la 15a reunió des que es va crear l’any 2010.

Dins de l’ordre del dia es van tractar diferents temes, alguns d’ells sorgits a la reunió del mes de desembre de 2014, en què es va constituir el nou CAVC després de la renovació de les vocalies.

Els principals acords als que es va arribar van ser els següents:

• S’acorda que el CAVC es posiciona en contra de les amenaces que suposa pel sector els anuncis i aprovacions de normes d’abast estatal  que afecten les entitats no lucratives de Catalunya. Demana que es recuperi en la seva totalitat l’exempció de l’Impost de Societats que hi havia abans de l’aprovació de la Llei 27/2014, que es respectin les competències de la Generalitat de Catalunya en la regulació d’aquells aspectes relacionats amb el sector que li pertoquen segons l’ordenament jurídic vigent, que no es legisli des de la desconfiança i que es replantegin les reformes de les lleis estatals de subvencions, del voluntariat i del Tercer Sector.

• S’acorda posar en funcionament dos grups de treball dins del CAVC centrats en dos temes:

  1. el Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya
  2. el Model català de voluntariat i ens locals

• S’acorda continuar amb la difusió del PNAV 2014 – 2015, tal com es va decidir a la sessió del passat mes de desembre, i que va suposar una difusió conjunta de tots els implicats el passat mes de febrer.

El grup de treball del cens es posarà en marxa aquest primer trimestre, amb la idea de debatre els aspectes a tenir en compte a l’hora de fer el reglament del Cens. L’objectiu final és poder presentar el resultat del treball efectuat entre els mesos de març, abril, maig i juny al plenari del CAVC que tindrà lloc a finals de juny, per la seva aprovació.

L’altre grup de treball té previst posar-se en funcionament a l’estiu.

Per altra banda, en aquesta sessió es va convidar al Consell d’Associacions de Barcelona, l’Observatori del Tercer Sector i a Torre Jussana, a presentar davant dels membres del CAVC, el projecte PANORÀMIC, del qual es pot consultar la informació principal en aquest espai web: 

Si voleu conèixer què és el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat  i qui en forma part podeu consultar l’espai del CAVC a voluntariat.gencat.cat