Durada: 25 hores

Modalitats:

Semi-presencial

Dates: del 26 de setembre al 24 d’octubre, de 17 a 20

Lloc: al carrer Fontanella 19, Barcelona (Centre d’estudis IUSC)

On line

Dates: de l’1 d’octubre al 23 de novembre (100% on line)

Formació per a persones vinculades a entitats sense ànim de lucre

Les persones vinculades a les entitats sense ànim de lucre s’enfronten en el seu dia a dia a problemes ben diversos. Alguns dels més freqüents tenen a veure amb la participació: manca d’implicació en les activitats, baixa assistència a les assemblees, dificultats per trobar relleu per a la Junta directiva, etc.

Aquest curs pretén oferir eines per abordar aquestes dificultats, proporcionant habilitats per diagnosticar la participació de l’entitat i recursos per dissenyar un pla de millora

Programa

  • Conceptes clau de la participació interna i la qualitat democràtica
  • Qui és qui a la nostra entitat. La diagnosi de la base social
  • El model de governança de la nostra entitat
  • Com arribar a la nostra base social: la comunicació interna
  • Posem fil a l’agulla: accions per a millorar la participació de la nostra entitat

Organitza: Secretaria de Transparència i Govern Obert