Suport i assessorament a les administracions públiques

Els ajuntaments i els ens locals

És força habitual que els ajuntaments demanin si poden disposar de voluntaris per al desenvolupament d’activitats o de serveis que s’adrecen a la comunitat. De fet, darrere la pregunta s’amaguen clarament algunes necessitats importants a les quals, de manera molt legítima, l’ajuntament o l’ens local vol donar resposta. Entre les més destacables hi ha les següents:

  • Donar resposta a necessitats socials que no estan cobertes pels serveis socials (acompanyament, reforç, suport) i que es consideren necessàries per completar el procés d’atenció social en el qual es troba immers el ciutadà que s’està atenent. Aquesta necessitat, en la majoria de municipis, la detecten els serveis socials, i la via a la qual s’apel·la per donar-hi resposta és la del voluntariat.
  • Donar resposta a actuacions comunitàries que, per la seva forma i naturalesa singulars, se situen en l’espai públic i demanen la intervenció de diferents agents, tot i que els ajuntaments hi tenen un paper formal principal en qualitat de nexe d’unió entre tots els agents i, en la majoria de casos, de garant de les actuacions que es realitzen (festes majors, campanyes o activitats locals de sensibilització, actes cultural, etc.).
  • Implicar la ciutadania com un agent més en la gestió dels processos que es generen per als membres de la comunitat, en resposta a les seves necessitats. Com veiem, la participació del voluntariat es pot considerar un element absolutament normal i de fet és així en la majoria de casos. Una altra cosa és que calgui vetllar per la manera com s’esdevé aquesta relació entre el voluntari i el municipi, que en cap cas no pot ser mai directa, segons estableix el marc de desenvolupament del voluntariat.

Atesa la variada casuística, les recomanacions més habituals són les següents:

  • Si vols donar resposta a necessitats socials derivades dels serveis socials del municipi: cal fer un acord o conveni amb una entitat sense ànim de lucre que treballi amb projectes relacionats amb la teva localitat o amb una entitat d’àmbit català de la mateixa temàtica i que estigui interessada en el programa.
  • Si vols donar sortida a persones que demanen de col·laborar amb vosaltres en aquests mateixos programes d’atenció social: cal derivar-les a alguna entitat del municipi o que hi actuï, que ja estigui col·laborant amb vosaltres o a qui pugueu proposar la col·laboració. En cas que no hi hagi cap entitat al municipi que respongui a aquest interès, es pot animar les persones interessades a constituir-se en associació i que des d’aquesta desenvolupin activitats de suport social.

Això pot representar una mica més de feina per a l’ens municipal, sobretot si es vol fer un acompanyament a les persones que inicien el procés de constitució d’una entitat, però també ajuda a fer palesa la voluntat de l’ajuntament de regular adequadament la situació, alhora que col·labora a fer viable una demanda ciutadana de gran valor per a la comunitat.

  • En tot cas, el desplegament del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat i la resta d’informació que conté l’apartat El voluntariat a Catalunya et poden ajudar a veure quin és el marc d’acció del voluntariat i quina és la proposta d’actuació per a la resta dels agents socials amb els quals conviu. Aquesta proposta dona pistes per al desenvolupament d’estructures de suport i promoció del voluntariat des dels ajuntaments, especialment recomanables per als municipis grans que han fet una aposta clara per la promoció de la participació.