Suport i assessorament a les administracions públiques

Els departaments de la Generalitat

Entre les tasques principals dels departaments, hi ha el desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, que, per encàrrec del Govern, són competència seva. En el cas del voluntariat el fet és que, malgrat que la competència recau en el Departament de Treball, Afers Socials i Família, pot estar present –i de fet ho està, d’una manera o una altra– en gairebé tots els departaments.
De fet, alguns departaments tenen regulacions en termes de voluntariat derivades de les seves necessitats estructurals en el moment en què van sorgir. Les més destacades són les dels voluntaris forestals, els voluntaris de protecció civil i els bombers voluntaris.
Una altra realitat és la dels departaments que, per a l’exercici de les seves competències, bona part de la feina que fan es du a terme en centres (hospitalaris, penitenciaris, sociosanitaris, residencials, etc.). En aquest cas, atès que l’actuació és bàsicament social i que aquest àmbit de voluntariat està prou reconegut, els departaments corresponents han articulat reglaments, circulars, protocols i acords de col·laboració, adreçats a tots els agents que hi intervenen (tant als treballadors públics com a les entitats de voluntariat i als voluntaris), per consensuar entre tots les qüestions que han de garantir un correcte desenvolupament del servei i garantir el respecte dels límits de les atribucions respectives.
Si vols més informació sobre polítiques departamentals de voluntariat, com s’estructuren, com es desenvolupen i quines actuacions duen a terme, fes clic aquí.