Suport i assessorament a les administracions públiques

Els centres educatius

En el cas dels centres educatius, la realitat diferencia dos grans blocs: el bloc dels centres d’ensenyament primari, secundari i batxillerat, i el bloc de les universitats.
En el primer cas, l’aproximació al tema del voluntariat s’esdevé per dos motius molt diferents.
D’una banda, per la necessitat de trobar voluntaris que facin de reforç a necessitats socials i comunitàries d’atenció a la comunitat escolar que van més enllà de les competències establertes per als centres educatius.
De l’altra, per la necessitat de treballar amb els alumnes els valors clau de l’acció voluntària: la participació, la solidaritat i el compromís, a la vegada que, amb els més grans, també guanya pes el treball en equip, la presa de decisions, la planificació i la generació de nous aprenentatges.
En el primer cas, es recomana mirar de tirar endavant un projecte de voluntariat vinculat a l’AMPA de l’escola, o segons el tipus de necessitat, a una entitat propera a la realitat que es vol atendre, per la seva localització o pel coneixement temàtic que en té. En qualsevol d’aquestes dues opcions, cal que l’AMPA vetlli perquè es respecti la Carta del Voluntari de Catalunya a fi d’evitar possibles conflictes i malentesos.
En el segon cas, les alternatives són múltiples i depenen en bona part del tractament curricular que el centre hi vulgui donar i de les accions i els àmbits educatius en els quals el vulgui inscriure.
Una de les opcions interessants a tenir en compte per la seva proposta integral és la del treball del voluntariat a partir del mètode de l‘aprenentatge servei, que vincula aprenentatges de continguts i d’habilitats amb l’exercici de l’activitat programada. Amb aquest mètode, l’alumnat té l’oportunitat de conèixer tot el procés i tastar la participació social i comunitària a una edat primerenca.
L’altra alternativa pot ser organitzar un espai de coneixement d’entitats, exposicions i conferències, així com campanyes de solidaritat des de l’escola, amb la col·laboració d’entitats que facin tasques de sensibilització educativa o que tinguin línies d’actuació escolar i materials educatius editats per aproximar la solidaritat als infants, els adolescents i els joves.
Si vols conèixer quines són les activitats i campanyes que duen a terme les entitats i contactar-hi, pots seguir-ne l’actualitat al portal xarxanet.org