Les més de 180 persones assistents a les tres sessions van poder visualitzar les principals novetats de la convocatòria i quins seran els criteris específics de cada línia. Així, es va destacar el caràcter plurianual de la convocatòria i el nou sistema de valoració dels projectes. A més a més, des de la DGACC es va manifestar la voluntat de seguir simplificant els tràmits administratius.

Altres novetats de la convocatòria són:

– Diversificació dels diferents tipus d’acció. S’amplia de 10 a 18 línies.
– Plurianualitat 2017 – 2018 (excepte la línia F6 que és anual).
– Nova línia F. Inclou 6 tipus d’accions subvencionables:
F1. Programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, que realitzin associacions veïnals i entitats de gent gran vinculades a la xarxa d’equipaments cívics de la DGACC.
F2. Programes de foment i promoció de voluntariat per a entitats censades al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya.
F3. Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social.
F4. Programes d’activitats i projectes per la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya.
F5. Projectes d’enfortiment de l’associacionisme, a través de projectes i actuacions de millora interna de les entitats.
F6. Programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, per a aquelles entitats reconegudes dins del Pla com a escoles de formació.
– 3 formes de presentar la justificació depenent de l’import concedit.

Finalment, la DGACC va destacar que la línia F5 és fruit de les conclusions del 3er Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat.