La Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme regula el model català de voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

El 23 de juliol de 2015, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del Voluntariat, primera normativa específica que regula l’acció voluntària a Catalunya. Fins a l’aprovació d’aquesta Llei, Catalunya només disposava de la Carta del Voluntariat, reconeguda pel Parlament de Catalunya el 29 de maig de 1996.

La Llei té per objectiu definir, reconèixer, protegir, regular i fomentar l’associacionisme i el voluntariat. Amb aquesta Llei es vol preservar el model català de voluntariat i reconèixer totes les accions dutes a terme per les entitats i les persones voluntàries.

Entre altres elements, la Llei defineix els drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats on es realitza l’activitat voluntària. El text estableix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya com a òrgan consultiu i d’assessorament de les polítiques públiques relacionades amb les entitats sense ànim de lucre.

Per tal d’ajudar a entendre millor la Llei, des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), s’ha elaborat una infografia interactiva amb els aspectes clau d’aquesta normativa, aquí trobaràs més informació de la Llei. També trobaràs un model de full de compromís.

Recorda que les entitats amb programa de voluntariat i més de 100 persones voluntàries ja s’haurien d’haver adaptat a la Llei, i que les entitats amb un nombre inferior a 100 persones voluntàries ho han de fer abans del juliol de 2017.

Si vols consultar la legislació en matèria d’associacionisme pots accedir a totes les lleis a través de l’apartat normativa i legislació d’aquesta pàgina web.