ATRA associació

ATRA Associació obté el 2n premi de la 27a edició del Premi Voluntariat pel projecte ACTUA, un projecte comunitari i integrador, d’atenció centrada en la persona que dona suport a les persones amb problemes derivats del trastorn mental per tal que siguin més autònomes.

ACTUA

Aquest projecte neix per donar resposta a les necessitats detectades en persones del col·lectiu de salut mental dels serveis i programes, amb la finalitat de donar suport a les persones usuàries per millorar la seva autonomia i apoderar-les perquè puguin portar una vida normalitzada i de qualitat.

L’ACTUA és una aposta per a l’acció comunitària i la participació, pel treball en xarxa, per a l’apoderament dels homes i dones que tenen diagnosticat un trastorn mental, per a la promoció de la convivència, l’emancipació, l’associacionisme, la cohesió social, la gestió de la diversitat, la inclusió social, la cooperació, la col·laboració i el treball conjunt amb els agents del territori implicats.

Voluntariat inclusiu

El projecte fomenta la participació del voluntariat inclusiu per donar cabuda a persones del col·lectiu de salut mental i potenciar les seves capacitats i fortaleses a través del suport a altres persones que com elles i ells pateixen un trastorn mental.

La participació del voluntariat de persones amb trastorn mental enriqueix el programa, fomenta la cooperació, el suport i l’ajuda mútua a la vegada que potencia l’apoderament de les mateixes persones i contribueix a trencar l’estigma i el propi estigma que les incapacita i les fa més vulnerables.

ATRA Associació

ATRA Associació és una organització sense ànim de lucre que ofereix atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions, la salut mental o el sensellarisme, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social.