Al llarg de l’any 2013 els serveis d’assessorament per a entitats sense ànim de lucre han atès assessoraments de més de 2.000 entitats i resolt més de 6.000 consultes en matèria jurídica, econòmica, fiscal, de formació, elaboració de projectes, tecnologia i comunicació web.

Els serveis d’assessorament per a entitats no lucratives (ENL) que el Departament de Benestar Social i Família, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives, federacions, xarxes d’entitats, etc.) han atès un total de 6.741 consultes en 4.688 assessoraments de 2.271 entitats al llarg del 2013, que representa un augment del 7.92% en el nombre d’assessorament gestionats l’any 2012.

Els serveis d’assessorament van destinats a les entitats sense afany de lucre, preferentment a les inscrites al Cens d’Entitats de Voluntariat, són gratuïts, ràpids, eficients i de qualitat.

Els serveis tenen com finalitat ajudar a millorar la gestió i les tasques que realitzen diàriament les entitats. Aquests serveis aposten per la innovació, la qualitat en la intervenció i el respecte a la manera de fer de cada entitat, amb l’objectiu d’enfortir i empoderar a les entitats per tal que aquestes tinguin eines per a la seva gestió i puguin resoldre els seus dubtes.

Els serveis d’assessorament per a entitat són de suport: jurídic, econòmic, formatiu, projectes, tecnològic-informàtic i creació d’espai web 2.0 i es presten mitjançant entitats de suport especialitzades en la línia d’enfortir les xarxes associatives.

Com puc assessorar-me?

Les consultes les podeu fer mitjançant un formulari d’assessorament que està disponible durant les 24 h, els 365 dies de l’any. Aquest formulari permet fer consultes a més d’un servei

Quines consultes puc fer?

Tots aquells dubtes relacionats amb matèria jurídica, econòmica, comptable, fiscal, de desenvolupament de projecte, del pla de voluntariat, de formació, tecnològic, eines i web 2.0 i de comunicació.