Avaluació de l’Escola d’Estiu del Voluntariat (taller 2)
 • Inici
 • Avaluació de l’Escola d’Estiu del Voluntariat (taller 2)

Avaluació de l’Escola d’Estiu del Voluntariat (taller 2)

Taller 2: Lideratge transformador, què vol dir?

  Volem conèixer el teu grau de satisfacció sobre les següents qüestions. Puntua de l'1 al 10 sent l'1 el valor més baix i 10 el més alt

  1. El contingut del taller
  12345678910

  2. La metodologia utilitzada per la formació
  12345678910

  3. El material de suport (documents, presentacions...)
  12345678910

  4. El/La Docent
  12345678910

  5. El format en línia d'enguany
  12345678910

  6. En quin grau la formació ha respost a les teves expectatives?
  12345678910

  7. Com valores globalment la formació rebuda?
  12345678910

  8. Com valores la proposta global de l'Escola (data, horaris, format...)
  12345678910

  Comunicació del Departament a la persona sol·licitant

  Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Voluntariat”

  Responsable del tractament: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials.
  Finalitat: La finalitat és el tràmit i gestió de les dades de les entitats sense afany de lucre de voluntariat de Catalunya, censades al Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya i la publicació al Web del Departament, i també d’entitats de voluntariat no censades.
  D’altra banda, l’alta de persones, als espais de trobada entre voluntaris i entitats mitjançant les plataformes tecnològiques de la direcció general, que volen participar en activitats organitzades per les entitats.
  Enviament de comunicacions, publicacions i per a la participació en esdeveniments. Estudis i informes de gènere.
  Legitimació: Consentiment de l’interessat. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
  Destinataris: Les dades es cediran a entitats, amb el consentiment previ de la persona interessada.
  Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General D’Acció Cívica i Comunitària per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a spav.dso@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

  Informació addicional al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades