Avaluació de l’Escola d’Estiu del Voluntariat (taller 3)
 • Inici
 • Avaluació de l’Escola d’Estiu del Voluntariat (taller 3)

Avaluació de l’Escola d’Estiu del Voluntariat (taller 3)

Taller 3: Què és el Branding? Construïm la marca de l’entitat! 

  Volem conèixer el teu grau de satisfacció sobre les següents qüestions. Puntua de l'1 al 10 sent l'1 el valor més baix i 10 el més alt

  1. El contingut del taller
  12345678910

  2. La metodologia utilitzada per la formació
  12345678910

  3. El material de suport (documents, presentacions...)
  12345678910

  4. El/La Docent
  12345678910

  5. El format en línia d'enguany
  12345678910

  6. En quin grau la formació ha respost a les teves expectatives?
  12345678910

  7. Com valores globalment la formació rebuda?
  12345678910

  8. Com valores la proposta global de l'Escola (data, horaris, format...)
  12345678910

  Comunicació del Departament a la persona sol·licitant

  Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Voluntariat”

  Responsable del tractament: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials.
  Finalitat: La finalitat és el tràmit i gestió de les dades de les entitats sense afany de lucre de voluntariat de Catalunya, censades al Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya i la publicació al Web del Departament, i també d’entitats de voluntariat no censades.
  D’altra banda, l’alta de persones, als espais de trobada entre voluntaris i entitats mitjançant les plataformes tecnològiques de la direcció general, que volen participar en activitats organitzades per les entitats.
  Enviament de comunicacions, publicacions i per a la participació en esdeveniments. Estudis i informes de gènere.
  Legitimació: Consentiment de l’interessat. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
  Destinataris: Les dades es cediran a entitats, amb el consentiment previ de la persona interessada.
  Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General D’Acció Cívica i Comunitària per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a spav.dso@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

  Informació addicional al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades