El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està tramitant l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme amb la finalitat d’enfortir el sector, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació social dels seus valors i principis davant la ciutadania.

Avui, s’ha publicat l’edicte pel qual l’avantprojecte se sotmet a informació pública amb la finalitat que les persones interessades puguin consultar-lo i formular-hi les observacions que vulguin a l’apartat Normativa en tràmit del web del Departament des del 8 fins al 30 de setembre, ambdós inclosos.

Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme L’avantprojecte preveu que les mesures de foment beneficiïn, prioritàriament, les associacions atesa la seva naturalesa, impulsant accions de reconeixement, promoció i suport. A més a més, la proposta té com a objectiu regular la coordinació de les Administracions Públiques catalanes en el disseny i implementació de les seves accions de foment.