Barcelona, Guimarães (Portugal), Laval i Rennes (França), són les 4 localitat europees que volen aconseguir aquesta nominació que és la primera vegada que s’atorga.

Barcelona, Guimarães (Portugal), Laval i Rennes (França), són les 4 localitat europees que volen aconseguir aquesta nominació que és la primera vegada que s’atorga.