Subvencions 2021

S’han publicat les bases per a la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al DOGC (ORDRE TSF/59/2021, d’11 de març).

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) oferirà suport a les entitats de voluntariat que impulsin accions de sensibilització, captació, selecció i incorporació de persones voluntàries a les entitats; accions de millora de la capacitació de les persones voluntàries mitjançant accions formatives i accions de coordinació de les persones voluntàries a l’entitat (F2).

En aquesta mateixa línia, la DGACC oferirà suport a les activitats formatives del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC) que impulsin les Escoles del PFAVC reconegudes (F6).

A més a més, la direcció general també oferirà, d’una banda, suport per impulsar projectes i actuacions de millora puntual interna que impulsin les entitats amb l’objectiu d’enfortir-se i d’integrar noves eines, metodologies o coneixements i que tinguin com a finalitat la millora o consolidació d’aspectes clau per al bon funcionament de l’entitat (F5a) i, de l’altra, suport a projectes de federacions o confederacions que tinguin com a finalitat el creixement i la consolidació del teixit associatiu de base, l’autonomia financera de les entitats vinculades o la millora de la gestió, la qualitat, l’impacte i l’avaluació dels projectes d’intervenció d’aquestes entitats amb la prioritat dels projectes i les actuacions de les entitats de segon i tercer nivell que actuen en l’àmbit de l’acció social i comunitària (F5b).

Pròximament, es publicarà la convocatòria per a les subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials.

Línia F de subvencions

Aquests projectes subvencionables s’emmarquen en la línia F: Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.

La línia F té per objecte promoure la cohesió social dels col·lectius més vulnerables per impulsar programes, projectes i actuacions que fomentin el voluntariat, el civisme, l’associacionisme i el treball comunitari. A més, presta atenció específica a la millora de les condicions de vida de les persones gitanes a Catalunya i a la prevenció contra la violència masclista contra les dones.

Tipus d’acció subvencionables

  • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal (de caràcter anual).
  • F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter anual).
  • F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social (de caràcter pluriennal).
  • F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter anual).
  • F.5 Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme (de caràcter pluriennal).
  • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).
  • F.7 Activitats de prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
  • F.8 Programes d’actuació urgent en l’àmbit de la intervenció comunitària, la promoció del voluntariat, l’enfortiment de l’associacionisme o la promoció del poble gitano (de caràcter anual).