VERSO clou el projecte de tres anys amb l’edició del Catàleg de bones pràctiques de voluntariat i les recomanacions polítiques desitjables d’aplicar per avançar en aquest àmbit.

Durant els tres anys que ha durat, els socis europeus del projecte han presentat i seleccionat les experiències de voluntariat més ben valorades i que poden ser un exemple o servir de model per replicar-les en altres realitats o contextos.  El Catàleg és el recull d’aquestes pràctiques que tenen en comú millorar l’ocupabilitat de persones amb risc d’exclusió social i la dels mateixos voluntaris. També posen en valor la qualitat en la gestió, la mobilització social i la figura del voluntariat.

Les bones pràctiques escollides són un total de disset i estan classificades en quatre àmbits d’actuació: mentoratge, rehabilitació, organització i responsabilitat social corporativa.

Recomanacions polítiques és el document consensuat amb tots els socis que marca les mesures polítiques necessàries per impulsar i fomentar el voluntariat a escala europea, estatal, nacional, regional i local.

Del document es desprèn la necessitat d’adoptar polítiques públiques que promoguin el reconeixement social, la promoció, el suport, la difusió i la sensibilització de persones i organitzacions de voluntariat.