Voluntariat torna a Benestar Social i Família

Amb la nova estructuració dels departaments de la Generalitat, s’han produït una sèrie de canvis en l’adscripció de les competències que aquests tenien assignades.
Les funcions de promoció de l’associacionisme i el voluntariat, que el 7 de gener de 2011 depenien del Departament de Governació i Administracions Públiques, passen a dependre de la nova Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família.
Aquesta nova Direcció General continua situada a les dependències de la seu del Departament de Benestar Social i Família:

Pl. de Pau Vila, 1 (Edifici Palau de Mar)
08039 Barcelona

Si voleu consultar la nova estructura del Departament de Benestar Social i Família, feu clic aquí

Si voleu consultar el nomenament de la nova directora general, la senyora Violant Cervera, feu clic aquí