Curs Format Durada
Introducció a l’Organització i Dinamització d’Activitats de Joc Presencial 4 hores
Regenerar-nos: La perspectiva de gènere a l’àmbit del voluntariat social Presencial 6 hores
Curs Bàsic de Voluntariat Social Presencial 12 hores
BONES PRÀCTIQUES DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA EDUCATIVA En línia 4 hores
ADOLESCENTS I JOVES I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA Presencial 30 hores
PRIMERS AUXILIS I EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESPLAI Presencial 20 hores
EL JOC COM A MITJÀ EDUCATIU Presencial 30 hores
INTERVENCIÓ EN INFANTS AMB TRASTORNS DE CONDUCTA Presencial 20 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS PER AFRONTAR L’ASSETJAMENT Presencial 20 hores
PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE DROGUES EN ELS ESPAIS DE FESTA Presencial 10 hores
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I EL MÓN DEL LLEURE Presencial 30 hores
APROXIMACIÓ ALS PRIMERS AUXILIS PER A EDUCADORS EN EL LLEURE En línia 15 hores
JOCS DE TAULA EDUCATIUS Presencial 8 hores
RECURSOS PER A TREBALLAR L’EDUCACIÓ EMOCIONAL AMB ELS INFANTS Presencial 20 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS En línia 30 hores
LA INTERVENCIÓ EN INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA Presencial 20 hores
REFORÇ ESCOLAR En línia 20 hores
L’ANIMACIÓ DE JOVES A TRAVÉS DEL JOC Presencial 20 hores
CURS D’INICIACIÓ A L’ESPLAI – 2 Presencial 25 hores
INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT I A L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE Presencial 20 hores
PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES EN ELS CENTRES DE LLEURE Presencial 20 hores
EDUCACIÓ D’INFANTS AMB PROBLEMÀTIQUES SOCIAL DES DEL LLEURE Presencial 20 hores
INTEGRACIÓ D’INFANTS AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA Presencial 20 hores