Curs Format Durada
EINES DE GESTIÓ I PROGRAMARI LLIURE En línia 6 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL AVANÇAT En línia 16 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL BÀSIC En línia 16 hores
COM FER UN PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI En línia 24 hores
OBLIGACIONS LEGALS I DOCUMENTALS DE LES ASSOCIACIONS I RESPONSABILITAT DE LES JUNTES DIRECTIVES Presencial 9 hores
COM FER UN PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI Presencial 12 hores
COM FER LA MEMÒRIA DE L’ENTITAT Presencial 4 hores
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN EL TREBALL EN EQUIP Presencial 8 hores
DINÀMICA DE GRUPS Presencial 20 hores
COM DEMANAR SUBVENCIONS Presencial 8 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL AVANÇAT Presencial 9 hores
GESTIÓ INTEGRAL DE PETITES ASSOCIACIONS Presencial 15 hores
CREACIÓ I GESTIÓ D’ASSOCIACIONS Presencial 20 hores
NOVA CULTURA ORGANITZATIVA I TREBALL EN XARXA Presencial 10 hores
COM PRESENTAR UN PROJECTE MOTIVADOR A LES EMPRESES Presencial 23 hores
PLA DE VOLUNTARIAT (I): ELABORA EL PLA DE L’ENTITAT Presencial 16 hores
AMBIENTALITZACIÓ DE LES ENTITATS I DELS SEUS PROJECTES I ACTIVITATS Presencial 11 hores
COM FER UN PROJECTE? DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES En línia 12 hores
COM FER UN PLA DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ Presencial 20 hores
COM PRESENTAR UN PROJECTE MOTIVADOR A LES EMPRESES En línia 15 hores
EINES PER A LA TRANSPARÈNCIA Presencial 9 hores
DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES Presencial 15 hores
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ A LES ORGANITZACIONS Presencial 20 hores