Curs Format Durada
Curs Bàsic de Voluntariat Social Presencial 12 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT Semi-presencial 20 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT Presencial 12 hores
CURS BÀSIC EN MIGRACIÓ I REFUGI Presencial 12 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT En línia 18 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT Semi-presencial 20 hores