• Inici
  • Categoria: Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya

Les dades del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya 2020

El Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya, impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, agrupa associacions, fundacions, cooperatives i federacions de diversos àmbits d’actuació de tot Catalunya. Balanç 2020 Durant l’any 2020 el cens ha registrat un total de 35 entitats que es distribueixen en 24 associacions, 8 fundacions, 2 entitats religioses i […]

Dades estadístiques del Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya el 2015

El Pla estadístic de la Generalitat de de Catalunya és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya que té per finalitat ordenar i planificar l’estadística oficial de Catalunya. Al mateix temps té la missió d’emmarcar la col·laboració de les institucions i òrgans que formen el Sistema estadístic de Catalunya, així com amb altres entitats públiques […]

Tramitació electrònica del Cens d’entitats

El tràmit de sol·licitud per formar part del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya ja es pot fer electrònicament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. També es poden tramitar electrònicament la modificació de les dades de les entitats i la sol·licitud de baixa del Cens. Les entitats de voluntariat […]