Cens del voluntariat de Catalunya 2018

Les dades del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya 2018

Voluntariat Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya

Del total d’entitats censades l’any 2018, per personalitat jurídica, el 63% són associacions; un 26% fundacions; el 11% són federacions d’entitats i cooperatives socials. De les entitats que s’han censat l’any 2018 per activitats d’interès general, els percentatges són: Els serveis socials: 16,67% La defensa del medi ambient: 8,33%. La igualtat de gènere i el respecte per la identitat i …

A partir d'octubre serà necessari el certificat digital per realitzar tràmits vinculats al Cens d'entitats del voluntariat

A partir d’octubre serà necessari el certificat digital per realitzar tràmits vinculats al Cens d’entitats del voluntariat

Voluntariat Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya

El certificat digital és l’eina que permet a les associacions identificar-se telemàticament i serà imprescindible per realitzar qualsevol tràmit (demanar subvencions, pagar impostos, etc.) amb qualsevol de les administracions. A més d’identificar-vos, podeu signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita. Arran l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, la presentació en paper de sol·licituds …

El cens d'entitats voluntàries creix un 1,8% en el darrer any

El Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya creix un 1,8% en el darrer any

Voluntariat Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya

Del total d’entitats censades l’any 2017, per personalitat jurídica, el 56% són associacions; un 36% fundacions; el 5% són federacions d’entitats i cooperatives socials; i finalment, un 3% són entitats d’àmbit estatal. De les entitats que s’han censat l’any 2017 per activitats d’interès general, els percentatges són: Els serveis socials: 17,36%. La joventut: 14,58%. La justícia global, la defensa dels …

El Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya, una eina de reconeixement

Voluntariat Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya

El Cens té com a finalitat el coneixement i reconeixement públic de les entitats de voluntariat de Catalunya. Al mateix temps posa en valor la tasca desenvolupada per les persones voluntàries. El Cens d’Entitats del Voluntariat Cívic i Social va ser creat pel Consell Rector del desaparegut INCAVOL el dia 30 de novembre de 1993. El Cens té com a …

El cens d’entitats voluntàries creix un 1,5% en el darrer any

Voluntariat Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya

Durant l’any 2016 el cens ha registrat un total de 30 entitats. Actualment formen el cens més de 1.800 entitats de voluntariat, per àmbits un 47% són socials; un 34% comunitàries; un 11% culturals; un 5% internacionals; i un 3% ambientals. Les entitats del cens agrupen bona part dels voluntaris de Catalunya, un nombre rellevant de persones que mostra la …

Dades estadístiques del Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya el 2015

Voluntariat Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya

El Pla estadístic de la Generalitat de de Catalunya és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya que té per finalitat ordenar i planificar l’estadística oficial de Catalunya. Al mateix temps té la missió d’emmarcar la col·laboració de les institucions i òrgans que formen el Sistema estadístic de Catalunya, així com amb altres entitats públiques i organitzacions autonòmiques, estatals, europees …

Tramitació electrònica del Cens d’entitats

Voluntariat Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya

El tràmit de sol·licitud per formar part del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya ja es pot fer electrònicament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. També es poden tramitar electrònicament la modificació de les dades de les entitats i la sol·licitud de baixa del Cens. Les entitats de voluntariat que ho desitgin ja poden  …