Publicades les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’any 2024

El Departament de Drets Socials ha publicat l’Ordre de bases de la nova convocatòria ordinària de subvencions per a l’any 2024 que fusiona les línies d’ajut de la COSPE i de l’IRPF i dona un nou impuls a la seva acció de foment. La DGACC llençarà 11 línies de subvencions per al 2024