El Pla de Formació celebra els 25 anys

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha celebrat el 25è aniversari del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb totes les protagonistes del Pla.