Es constitueix la Comissió Interdepartamental del PNAV

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) Horitzó 2021 és el resultat del treball conjunt entre la Generalitat i el món associatiu per a la consolidació del teixit associatiu i per al foment del voluntariat.

Saps com va néixer el PNAV Horitzó 2021?

El Govern aprova el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021 i la creació de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat.