Previs Voluntariat 2022

L’Organització de Nacions Unides (ONU), el 1985 va convidar a tots els governs a celebrar cada 5 de desembre el Dia Internacional del Voluntariat i es va demanar prendre més consciència de la important contribució dels voluntaris i del valor de la seva feina per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), metes destinades a lluitar contra la pobresa, la fam, la malaltia, l’analfabetisme, la degradació mediambiental i la discriminació.  ó.  

En la Resolució aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides A/RES/56/38, de 10 febrer de 2017 es demana als governs el reconeixent de la valuosa aportació dels voluntaris com a un component rellevant de tota estratègia encaminada a ocupar-se de, entre altres, àmbits com ara els de la reducció de la pobresa, el desenvolupament sostenible, la salut, la prevenció i gestió dels desastres i la integració social, i en particular la superació de l’exclusió social i la discriminació. També es fa una crida a la participació de tots els grups de la població i a examinar tots els mitjans disponibles per a aconseguir que participin en les activitats voluntàries més persones, amb representació més àmplia dels diversos sectors de la societat, especialment els joves, les persones d’edat, les persones amb discapacitat i les persones pertanyents a minories, assenyalant activitats concretes de voluntaris que facilitin la participació activa d’aquells grups que tenen un accés limitat o nul als beneficis del voluntariat. 

Des del Departament de Drets Socials, un any més, s’ha volgut fer un reconeixement al voluntariat i a les entitats. I en el marc d’aquesta celebració, s’ha fet públic el veredicte del jurat del Premi Voluntariat.  

El Premi té la finalitat de fer visible un reconeixement social i institucional de l’acció voluntària a Catalunya amb la voluntat de premiar projectes, programes o iniciatives excel·lents en relació amb alguna temàtica concreta relacionada amb el voluntariat. Aquest any 2022, després de dos anys de moltes dificultats deguts a la pandèmia SARS-Covid-19, la convocatòria del Premi Voluntariat 2022 premia els projectes que potenciïn el voluntariat amb persones amb discapacitat per integrar-les a les entitats i fer-les partícips de les diferents iniciatives i que s’han implementat, totalment o parcialment, durant els tres anys naturals anteriors al 2022. 

Així aquest any, el dia 12 de desembre a les 18:30, a la Sala Pau Gil del Recinte monumental de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, es va fer l’acte oficial d’atorgament dels Premis Voluntariat 2022, amb la presidència del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadès. 

Ha estat difícil la tria, però finalment el jurat va acordar: 

 1. Atorgar el 1r premi, dotat amb 10.000 €, a l’entitat FEDERACIÓ ECOM, pel seu projecte “VOLUNTARIAT SENSE BARRERES”.  
  El projecte està dissenyat i creat per contribuir a l’eliminació de barreres psicosocials a través de la sensibilització i la participació, amb una doble finalitat: fomentar la participació de persones amb discapacitat a accions de voluntariat i donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat a través de la realització d’activitats de sensibilització.  
  El voluntariat participa internament en la mateixa entitat,  o pot incorporar-se a altres entitats del seu entorn. 
 1. Atorgar el 2n premi, dotat amb 6.000 €, a l’entitat AFAMMCA – Associació de Familiars i Malalts Mentals de Catalunya, pel seu projecte “VOLUNTÀRIAMENT”. 
  El projecte busca la millora i l’enfortiment associatiu, tenint en compte els diferents actors socials, per tal que tots tinguin l’oportunitat de participar en la construcció d’una organització més democràtica i vinculada al territori, que reforci el teixit associatiu de la ciutat i que la seva capacitat de transformació sigui major. Es promou el voluntariat entre les persones amb trastorn mental, al seu entorn, implicant-les en diferents recursos i entitats del territori.  
 1. Atorgar el 3r premi, dotat amb 4.000 €, a l’entitat ACIDH – Associació Catalana d’Integració i  Desenvolupament Humà, pel seu projecte “VOLUNTARIAT SENSE LÍMITS”.  
  L’objectiu del projecte presentat és que la persona amb diversitat funcional tingui les mateixes oportunitats que qualsevol altra per esdevenir voluntària, facilitant la seva integració en altres entitats de voluntariat i duent a terme aquelles tasques per les quals es troba perfectament qualificada. Es treballa a través d’una metodologia activa i participativa, partint dels interessos i necessitats de la persona, perquè aquesta sigui protagonista del procés.