Si decideixes ser voluntari o voluntària demostraràs la teva solidaritat i compromís amb els altres, alhora que podràs transformar la realitat que t’envolta.

Passos per ser voluntari o voluntària

 1. Per què vols fer voluntariat? Què t’agrada? Com et vols implicar? Aquestes són les preguntes clau per començar l’acció voluntària.
 2. Coneix les activitats de voluntariat que més et poden interessar aquí.
 3. Si necessites més informació, visita el teu Punt de voluntariat local o contacta amb nosaltres.
 4. Si trobes una oportunitat de voluntariat que t’agrada, pots parlar amb l’entitat organitzadora i valorar conjuntament si el teu perfil és adequat, i quina implicació et suposarà.
 5. Forma’t com a voluntari/ària amb el Curs d’Iniciació al Voluntariat (CIV). La finalitat d’aquest curs és facilitar l’obtenció dels coneixements i les habilitats bàsiques per incorporar-se i participar activament com a persona voluntària. També pots formar-te com a voluntari/ària amb el Curs d’Iniciació al Voluntariat (CIV) en línia.

En quines activitats pots fer voluntariat?

El ventall d’activitats de voluntariat és molt ampli. D’acord amb la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme, les diferents activitats que porten a terme les entitats de voluntariat es poden agrupar en:

 • Els serveis socials.
 • Els serveis sanitaris.
 • L’atenció i el suport a les famílies.
 • L’associacionisme educatiu.
 • L’oci i el lleure.
 • La cultura.
 • L’esport.
 • La justícia global, la defensa dels drets humans, el foment de la pau i la cooperació.
 • El voluntariat internacional.
 • La defensa del medi ambient.
 • La igualtat de gènere i el respecte per la identitat i l’orientació sexuals.
 • La joventut.
 • La gent gran.
 • El millorament de les condicions socioeconòmiques i la cohesió social.
 • Les activitats comunitàries i veïnals.
 • Els moviments ateneistes.
 • La protecció dels animals.

Quins són els teus drets?

 • Obtenir informació de l’entitat.
 • Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
 • Participar activament en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació de les activitats.
 • Tenir coberts dels riscos derivats de l’activitat que facis com a voluntari/ària.
 • Rescabalar-te, si així ho vols, de les despeses que et pot ocasionar l’activitat voluntària.
 • Acordar les condicions de la teva acció voluntària.

Quins són els teus deures?

 • Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat.
 • Realitzar l’activitat a què t’has compromès.
 • Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material en virtut de la teva activitat.
 • Mantenir la confidencialitat.
 • En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus a l’entitat.

Connecta’t al Voluntariat

Internet és un gran aliat per fer voluntariat, però la quantitat d’informació que hi ha a la xarxa fa que sigui difícil trobar allò que un vol. Connecta’t al Voluntariat et vol ajudar a trobar i rebre la teva activitat de voluntariat ideal, i per això posem al teu servei una eina intuïtiva perquè vegis les últimes propostes de voluntariat, siguis on siguis.