Prevenir i reparar la violència sexual o els maltractaments a infants i adolescents està a primera línia de l’acció política del Govern de la Generalitat, per la qual cosa el Govern crea un Comité d’experts per tal de conèixer les causes d’aquest tipus d’agressions. Aquest grup de treball tindrà una vigència de tres mesos i estarà adscrit al Departament de Drets Socials. Algunes de les persones que en formaran part seran Vicky Bernadet, fundadora i presidenta de la Fundació que duu el seu nom, referent en la lluita contra els abusos sexuals infantils; Eduard Vallory, president de CATESCO (antic Centre UNESCO de Catalunya); els catedràtics en Neuroeducació, David Bueno i Anna Forés; l’advocada penalista experta en dret penal i en gènere, en particular en l’abordatge i prevenció de violències masclistes, Carla Vall; la sexòloga Raquel Tulleuda; la portaveu dels Mossos d’Esquadra, Montserrat Escudé, o la cap de l’Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de la Generalitat, Lidia Serratusell.

Com a entitats i voluntaris us volem presentar l‘estratègia Barnahus, que funciona ja a Catalunya des del 2020, projecte pioner i que ha desenvolupat un equip pluridisciplinari format en l’atenció a nens, nens i adolescents entre 0 i 18 anys que han patit violència sexual.

Model Barnahus: projecte Promise

Barnahus és un model d’atenció als abusos contra la infància que promou Save the Children i que és habitual als països nòrdics.

Per poder ser un centre Barnahus i formar part del projecte europeu Promise, cal seguir uns estàndards de qualitat. Els més importants són:

 • Vetllar per l’interès superior de l’infant i perquè aquest sigui el centre de la intervenció.
 • Treballar de manera multidisciplinària i interdepartamental.
 • Incloure a tots els infants i adolescents com a possibles usuaris.
 • Proporcionar un entorn amigable.
 • Gestionar el cas de manera interdepartamental.
 • Dur a terme l’entrevista forense.
 • Fer l’examen mèdic.
 • Oferir serveis terapèutics.
 • Vetllar per la formació contínua i el desenvolupament de competències.
 • Treballar la prevenció: compartir informació, sensibilitzar i generar coneixement.

Tots aquests principis permeten la valoració, l’atenció, el tractament i seguiment de qualsevol infant i adolescent víctima de violència sexual i de les seves famílies.

La intervenció inclou l’avaluació psicosocial, la investigació policial, l’exploració medicoforense de la víctima i l’entrevista exploratòria i forense. S’ofereix acompanyament i assessorament en relació amb el procediment judicial i es coordina la feina amb els serveis implicats. També es dona informació i assessorament a la judicatura i la fiscalia, i els professionals del servei col·laboren a prevenir i detectar les situacions de violència sexual. S’intervé tant en els casos de sospita com en els que ja han estat revelats.

L’equip professional

L’equip psicosocial, format per psicòlegs i treballadors socials i per una persona que en fa la coordinació, treballa tota la jornada al centre. A fi de garantir que el servei es presta les 24 hores cada dia de l’any, té el suport de lUnitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI).

Pel que fa als professionals que s’hi desplacen quan cal, són els següents:

 • Els Mossos d’Esquadra del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) o de l’Equip d’Investigació (sense anar uniformats), encarregats de la investigació policial.
 • Els serveis mèdics (pediatria, ginecologia i medicina forense), que fan les exploracions pediàtriques i les medicoforenses.
 • L’Equip d’Assessorament Tècnic Penal (EATP) del Departament de Justícia, encarregat de la prova preconstituïda.
 • L’Equip d’Assessorament Tècnic de Menors (el o la professional d’atenció a víctimes).
 • Els psicòlegs clínics especialitzats en abusos sexuals destinats als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), que fan el tractament psicoterapèutic inicial a les víctimes i les seves famílies, si cal.

El Govern accelerarà també la creació de comissions territorials #Barnahus als 12 punts que enguany acolliran aquests serveis, on hi ha representats els departaments que s’activen davant un abús sexual: