Dolors Reig

La 19a edició de l’Escola d’estiu del voluntariat (EEV) és un projecte formatiu de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), que consisteix en la realització de cursos especialitzats per a persones voluntàries i responsables d’entitats de voluntariat.

Com a novetat aquest any, canviem el format de l’EEV, en un sol dia programarem totes les formacions amb una sessió inaugural i tres itineraris diferents: potenciem la comunicació, apoderem els nostres infants i joves, i gestionem equips, gestionem persones. Aquí et donem a conèixer els docents del primer itinerari: Potenciem la comunicació!

Dolors Reig

Dolors Reig

La Dolors Reig (@dreig) és l’autora principal de l’espai “El caparazón”. Treballa actualment com a freelance en tasques de conferenciant, consultora, professora per diferents empreses, institucions, universitats, rscoles de negoci, etc. També forma part de diversos comitès científics, editorials en àmbits de pensament, coneixement, innovació, cultura, tendències a internet i col·labora amb diferents mitjans de comunicació i consells d’experts.

Llicenciada en Psicologia Social, Màster en Inserció Laboral, Multimèdia i desenvolupament web, participa freqüentment en diferents publicacions i esdeveniments en els temes que domina: dinamització de comunitats, xarxes socials, web social, tendències a Internet, empresa 2.0, social media, innovació social, educació, noves professions, etc.

Ha publicat “Socionomia”, sobre la “Societat augmentada”, centrat en Internet com a potenciador de la sociabilitat, “Los jóvenes en la era de la hiperconectividad”, etc.

Laia Mateu

Formada com a professora de FLE per l’Université Blaise Pascal, a Clermont-Ferrand (França), traductora per la UOC i correctora i assessora lingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Compta amb experiència de traductora i de correctora i assessora lingüística de més de cinc anys, i en fa més d’onze que exerceix com a professora de francès i espanyol.

També adapta, tradueix i corregeix textos de Lectura Fàcil i imparteix cursos sobre tècniques de redacció en Lectura Fàcil.