El Pla és un recurs formatiu que recull cursos adreçats al voluntariat dels diversos àmbits d’intervenció. El centenar llarg de cursos són impartits per escoles de formació del voluntariat, amb el suport i el reconeixement de la Generalitat. Si coordines equips de voluntariat, ets voluntari/ària o en vols ser, això t’interessa!!

El Pla de formació del voluntariat de Catalunya és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció i als seus dirigents, impulsada des del Govern i amb la participació d’escoles i entitats de formació de reconeguda experiència. La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el Pla representa una bona base per al disseny d’itineraris formatius des de les entitats de voluntariat, així com una oportunitat de compartir la formació amb voluntariat d’altres entitats, incorporar noves maneres de fer.

Si vols saber els cursos que formen part del PFVC pots consultar el Catàleg virtual del PFVC, on s’especifica: nombre d’hores, temari, destinataris, escola/es que els imparteixen, convocatòries obertes o previstes i dades bàsiques de contacte amb les escoles. Has de saber que la formació s’adreça tant al voluntariat de base com als dirigents i coordinadors i l’oferta té en compte aquests dos perfils diferenciats, que contemplen. Conèixer com hem estructurat el PFVC et pot ajudar a usar-lo millor. Pots consultar: Com s’estructura el PFVC?

Si el que vols és saber quina formació està prevista ara, el millor és que puguis consultar l’Agenda de cursos del PFVC. De fet els diferents cursos que formen part del PFVC es programen de manera contínua per part de les escoles, segons les demandes del sector i tenint en compte les èpoques en les quals és més necessari per a les entitats poder disposar d’una oferta formativa.

La formació, duta a terme des de l’expertesa del sector a través de les Escoles del PFVC, es desenvolupa arreu del territori, acostant-se al lloc d’on sorgeix la demanda, en un esforç continu de les escoles i del Govern de per donar resposta a les demandes de les entitats.

Anualment la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat (SGCSV) destina recursos a la promoció de la formació a través de cursos del PFVC que imparteixen les diverses escoles, a fi d’abaratir els costos que la formació genera a les entitats i a les persones voluntàries.

Si sou una entitat interessada a que els vostres voluntaris puguin fer una formació del PFVC, us recomanem que:
• consulteu habitualment l’Agenda de cursos
• que si no hi veieu el curs que voleu fer ens feu arribar la vostra demanda al Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat a través del correu formacio@voluntariat.org, a fi que es pugui preveure programar-ne alguna convocatòria.
• que si teniu dubte de quina formació s’adaptaria millor a la vostra realitat, consulteu el Servei d’Assessorament en Formació, emplenant el següent formulari