Informes territorials

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat vuit informes territorials de l’associacionisme i el voluntariat que analitza en profunditat les dades territorials de la situació del teixit associatiu i del voluntariat en cada una de les vuit vegueries.

Aquests informes permeten obtenir una mirada àmplia del teixit associatiu i de la mobilització ciutadana i tenen com a objectiu detallar les seves fortaleses i oportunitats i detectar les amenaces.

Informe de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya 2018

Els vuit informes s’elaboren després de la publicació de l’Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat l’any 2018, una diagnosi clau de les polítiques públiques que volen promocionar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat.

Aquest informe va ser especialment esperat atès que, des de 2001, no es disposava d’un estudi promogut pel Govern de la Generalitat que aportés dades fidedignes que definissin la situació del teixit associatiu i del voluntariat a Catalunya.

Informes territorials de l’associacionisme i el voluntariat

Cal destacar, que els informes es van elaborar prèviament a l’esclat de la pandèmia i que configura un punt de partida per detectar, durant els pròxims anys, els principals impactes i cicatrius que la crisi social i econòmica de la COVID-19.

La recollida de dades necessàries per portar a terme els informes territorials de l’associacionisme i el voluntariat i la seva anàlisi posterior ha estat possible gràcies al treball del Departament per mitjà de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària; l’Observatori del Tercer Sector i la resta d’entitats que formen part del projecte El Panoràmic; les entitats sense ànim de lucre que van respondre els qüestionaris i van participar en les sessions territorials i en els grups de discussió, així com els centenars de persones voluntàries que van compartir el seu parer en els diferents espais i recursos posats a la seva disposició.