Si vols fer-nos arribar alguna consulta, comentari o suggeriment pots emplenar el següent formulari, i et farem arribar la resposta en 48h. Pots consultar també les preguntes més freqüents

Per consultes d’assessorament i acompanyament a entitats omple aquest formulari.

Gràcies per contactar amb nosaltres.

Formulari de contacte


Informació de contacte

  • Pg. Taulat 266 – 270 l 08019 Barcelona
  • 934 83 10 00
  • spav.tsf@gencat.cat

(*) Els camps amb asterisc són obligatoris.

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer “Entitats de Voluntariat”. La finalitat del fitxer és la gestió de les dades de les entitats sense afany de lucre de voluntariat de Catalunya. Descripció en l’àmbit d’entitats censades i entitats relacionades per a l’enviament de comunicacions als/a les voluntaris/àries. Estudis i informes de gènere.
La unitat responsable del fitxer és la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat de la Direcció General D’Acció Cívica i Comunitària per correu postal (Passeig Taulat 266-270, 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgacc.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert).