Les darreres  ciutats en acollir formacions de la Plataforma TrasnsparENT aquest 2016 seran:

  • Reus ( 8 de novembre)
  • Figueres (16 de novembre) i
  • Sabadell (22 de novembre)

Les tres sessions es duran a terme en horari de 15.30 a 18.30, en els espais indicats que el formulari d’inscripció.

La web TransparEnt posa a l’abast de les entitats una eina que els permet, no només fer el diagnòstic de la seva transparència sinó també poder millorar-la i obtenir documents d’auto acreditació.

Els indicadors i criteris establerts han estat pensats perquè les organitzacions sàpiguen quins documents han de publicar i de quina manera ho han de fer perquè siguin comprensibles, de forma que la comunicació afavoreixi la participació i augmenti la confiança i el contacte amb la ciutadania, les administracions públiques, les empreses i amb el propi sector..     

Poden participar d’aquestes jornades tant personal tècnic com directiu de les fundacions i associacions sense ànim de lucre. L’aforament de cada sessió és limitat a 30 persones.

Per poder-ho fer és necessari formalitzar la inscripció mitjançant aquest formulari.