El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, ha convocat una nova edició del Premi Voluntariat. Enguany encetem la XXIIIena edició que, en aquesta ocasió, premiarà les activitats o projectes la finalitat dels quals sigui la innovació social en l’àmbit de l’associacionisme i el voluntariat. La innovació social, en aquest cas, pot centrar-se tant en el disseny general de l’actuació/projecte, com en la metodologia a emprar per a la seva execució.

Aquesta línia s’insereix de forma transversal dins de qualsevol dels dos blocs que conformen el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, pels anys 2014 i 2015, prorrogat per al 2016.

Aquesta edició del Premi Voluntariat 2016 incorpora una novetat pel que fa a la tramitació de les sol·licituds. Enguany preferentment les sol·licituds caldrà realitzar-les electrònicament i la documentació que caldrà adjuntar es podrà fer a través de suport digital. En aquest sentit les entitats sol·licitants que optin per aquest mitjà, hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça spav.tsf@gencat.cat amb l’enllaç corresponent a la transferència d’arxius feta mitjançant We-Transfer al web www.wetransfer.com

No obstant, també seran acceptades les sol·licituds realitzades presencialment. Podeu consultar tota la informació sobre la tramitació del Premi a la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i descarregar-vos el formulari a l’espai de Tràmits del Departament, a partir del dia 12 de novembre.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 12 de novembre i finalitza el dia 21 de novembre.

Podeu consultar la convocatòria del Premi aquest enllaç.

Per a més informació podeu consultar les bases del Premi Voluntariat 2016