guia

Avui, 19 de juliol, s’ha publicat la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials.

El passat 2 de juliol es van publicar les bases per la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al DOGC (ORDRE TSF/127/2019, de 27 de juny).

El termini de presentació del formulari de sol·licitud comença el dilluns 22 de juliol i finalitza el divendres 9 d’agost, ambdós inclosos.

F Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano:

  • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari (de caràcter anual).
  • F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter pluriennal).
  • F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social (de caràcter pluriennal).
  • F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter pluriennal).
  • F.5 Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme (de caràcter pluriennal).
  • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).