Premi voluntariat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca el Premi Voluntariat 2021 dirigit a les entitats de voluntariat censades al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya.

El període de presentació de les sol·licituds comença el 29 d’abril i acaba a les 15.00 hores del dia 31 de maig. Els projectes, programes o iniciatives a premiar s’han d’haver implementat, totalment o parcialment, durant els tres anys naturals anteriors al 2021.

Pel que fa a la sol·licitud, cal presentar el projecte, programa o iniciativa ja implementat que opta al Premi i explicar-lo a l’annex.

Temàtica i dotació

El Premi Voluntariat 2021 premia els projectes que han promogut les millors estratègies d’adaptació dels programes de voluntariat al nou context i a les noves necessitats socials emergents. Els criteris de valoració s’han elaborat per fer-los adients a les característiques del Premi Voluntariat i per avaluar els projectes presentats. Podeu consultar la guia del Premi Voluntariat per a la redacció del projecte o programa i per consultar els tipus de signatura electrònica per fer la tramitació.

El Premi té una dotació anual de 20.000 euros que es distribueix d’aquesta manera:

  • 1r premi: 10.000 euros
  • 2n premi: 6.000 euros
  • 3r premi: 4.000 euros

Per a més informació, us podeu adreçar al formulari de contacte de voluntariat.gencat.cat

28a edició del Premi

El Premi Voluntariat neix l’any 1993 i es convoca anualment des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. El guardó és una mesura de reconeixement del voluntariat recollida en el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat.

El Premi té la finalitat de fer visible un reconeixement social i institucional de l’acció voluntària a Catalunya amb la voluntat de premiar projectes, programes o iniciatives excel·lents en relació amb alguna temàtica concreta relacionada amb el voluntariat. A més a més del reconeixement, el premi esdevé un referent per a la resta d’entitats perquè puguin ser impulsors, promotors o inspiradors de futures iniciatives o projectes.