Subvencions COSPE 2021

Avui, 25 de març, s’ha publicat la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials. Les bases de la convocatòria estan publicades al DOGC (ORDRE TSF/59/2021) i també s’ha publicat una correcció d’errades al text de l’Ordre.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és des de les 9:00 hores del 26 de març fins a les 15 hores del 26 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Sessió informativa general i sessió informativa específica

Demà divendres 26 de març a les 13:00 hores s’ha convocat una sessió informativa general i telemàtica sobre el calendari, principals novetats i canals de comunicació adreçada a les entitats. Les entitats interessades en la sessió poden assistir-hi mitjançant aquest enllaç amb l’aplicació Microsoft Teams o el navegador Microsoft Edge o Google Chrome.

El dimecres 31 de març a les 16:00 hores se celebrarà una sessió informativa específica (línia F) sobre els ajuts convocats per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), on s’informarà de les novetats i particularitats de cada una de les línies.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat un manual i un vídeo per emplenar la sol·licitud i els annexos.

Línia F de subvencions

Els projectes subvencionables s’emmarquen en la línia F per a programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.

Aquesta línia té per objecte promoure la cohesió social dels col·lectius més vulnerables per impulsar programes, projectes i actuacions que fomentin el voluntariat, el civisme, l’associacionisme i el treball comunitari. També, presta atenció específica a la millora de les condicions de vida de les persones gitanes a Catalunya.

Voluntariat, associacionisme i activitats de formació

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ofereix suport a les entitats de voluntariat que impulsin accions de sensibilització, captació, selecció i incorporació de persones voluntàries a les entitats; accions de millora de la capacitació de les persones voluntàries mitjançant accions formatives i accions de coordinació de les persones voluntàries a l’entitat (F2). A diferència d’anys anteriors, aquesta acció es convoca amb caràcter anual (només per a projectes del 2021).

En aquesta mateixa línia, la DGACC oferirà suport a les activitats formatives del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC) que impulsin les escoles del PFAVC reconegudes (F6).

A més a més, la direcció general també oferirà, d’una banda, suport per impulsar projectes i actuacions de millora puntual interna que impulsin les entitats amb l’objectiu d’enfortir-se i d’integrar noves eines, metodologies o coneixements i que tinguin com a finalitat la millora o consolidació d’aspectes clau per al bon funcionament de l’entitat (F5a) i, de l’altra, suport a projectes de federacions o confederacions que tinguin com a finalitat el creixement i la consolidació del teixit associatiu de base, l’autonomia financera de les entitats vinculades o la millora de la gestió, la qualitat, l’impacte i l’avaluació dels projectes d’intervenció d’aquestes entitats amb la prioritat dels projectes i les actuacions de les entitats de segon i tercer nivell que actuen en l’àmbit de l’acció social i comunitària (F5b).

Tipus d’acció subvencionables

  • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal (de caràcter anual).
  • F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter anual).
  • F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social (de caràcter pluriennal).
  • F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter anual).
  • F.5 Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme (de caràcter pluriennal).
  • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).