El període de presentació del formulari de sol·licitud comença demà 7 de novembre i finalitza el dimecres 20 de novembre, ambdós inclosos. En l’edició d’aquest any es produeixen unes novetats en relació amb les convocatòries d’altres anys:

  • En la convocatòria d’enguany, els projectes, programes o iniciatives a premiar s’han d’haver implementat, totalment o parcialment, durant els tres anys naturals anteriors al 2019. Per tant, ja no es valoren projectes o programes que hagin de ser executats l’any vinent.
  • Pel que fa a la documentació caldrà que ens aporteu:
    • Memòria breu de presentació de l’entitat
    • Presentació del projecte, programa o iniciativa ja implementat que opta al premi.
  • Els criteris de valoració han estat elaborats per fer-los més escaients a les característiques del Premi Voluntariat. Caldrà que els llegiu detingudament atès que seran els que empraran per avaluar els vostres projectes.

En relació amb la temàtica, enguany el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat ha proposat que es poden presentar aquells projectes, programes o iniciatives d’alta diversitat per a la millora de la cohesió social del territori.

Podeu consultar la guia del Premi Voluntariat per tal que us ajudi en la redacció del vostre projecte o programa.

Pots consultar els tipus de signatura electrònica vàlides per fer la tramitació.

Important: només podran concórrer al Premi aquelles entitats censades en el Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya en la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació podeu adreçar-vos a: spav.tsf@gencat.cat