Descripció del contingut

1. Ensenyar Coding i Robòtica. Competències computacionals: reflexionar sobre la necessitat de treballar competències computacionals.
2. Experiències arreu de Catalunya: conèixer experiències i projectes socials que lluiten contra la segona esquerda digital amb activitats del lleure en l’àmbit de robòtica i programació educativa.
3. Metodologia de treball per projectes: treballar amb la proposta Code Club, conèixer recursos didàctics per treballar coding amb infants i recomanacions per treballar activitats amb tecnologia ( i sense ordinadors).
4. L’entorn Scratch: Conèixer una plataforma de programació gràfica dissenyada per treballar amb infants i joves i per ensenyar competències computacionals.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Membres, socis, voluntaris i altres persones vinculades a projectes d’educació en el lleure i el treball amb infants i joves.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.