Descripció del contingut

Què és el coaching?
1. Les definicions personals
2. La visió sistemàtica
– La persona com a sistema
– La roda de la vida
– La roda del treball
– Conclusions
3. El canvi
– El sistema de creences possibilitador.
– Proactivitat i reactivitat
4. Les disposicions bàsiques

Destinataris i requisits mínims d’accés

Dirigents d’associacions i entitats. Membres d’associacions o entitats. Caps de grups i equips de treball. Persones que habitualment treballen en equip.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.