Descripció del contingut

1. La Memòria: una obligació o una inversió?
2. Per què fem la memòria?
3. Quines respostes ha de donar una memòria?
4. Continguts.
5. Formats.
6. Anàlisi de memòries.
7. Com podem donar major difusió de la memòria?

Destinataris i requisits mínims d’accés

Dirigents i responsables d’associacions i entitats, aixi com les persones de les entitats que assumeixen les responsabilitats de comunicació i elaboració habitual de la memòria.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.